Политика приватности личних података

Ова Политика приватности личних података (у даљем тексту - Политика приватности) односи се на све информације на веб локацијиПортал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com, (у даљем тексту - хттпс://garden-sr.desigusxpro.com) који се налази на имену доменаgarden-sr.desigusxpro.com (као и његове поддомене), могу се упознати са корисником док користи веб страницу garden-sr.desigusxpro.com (као и његове поддомене), програме и производе.

1. Дефиниција појмова

1.1 У овим Правилима о приватности користе се следећи појмови:

1.1.1. «Администрација сајта"(У даљем тексту: Управа) - запослени овлашћени за управљање сајтомПортал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.comкоји организују и (или) врше обраду личних података, као и утврђују сврхе обраде личних података, састав личних података који се обрађују, радње (операције) изведене са личним подацима.

1.1.2. „Лични подаци“ - свака информација која се директно или индиректно односи на одређену или идентификовану особу (субјект личних података).

1.1.3. „Обрада личних података“ - свака радња (операција) или скуп радњи (операција) изведених помоћу алата за аутоматизацију или без употребе таквих алата са личним подацима, укључујући прикупљање, снимање, систематизацију, акумулацију, складиштење, појашњење (ажурирање, мењање), вађење, коришћење, пренос (дистрибуција, пружање, приступ), деперсонализација, блокирање, брисање, уништавање личних података.

1.1.4. „Поверљивост личних података“ је обавезан захтев Оператора или друге особе која има приступ личним подацима како би спречила њихово ширење без пристанка субјекта личних података или других правних разлога.

1.1.5. "Веб сајтПортал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com„Је колекција међусобно повезаних веб страница која се налази на Интернету на јединственој адреси (УРЛ):garden-sr.desigusxpro.comкао и његове поддомене.

1.1.6. „Поддомене“ су странице или скуп страница које се налазе на доменима трећег нивоа који припадају порталу за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com, као и друге привремене странице, на дну којих се налазе контакт информације Управе

1.1.5. "Корисник сајтаПортал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com "(У даљем тексту Корисник) - особа која има приступ веб локацијиПортал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.comпутем Интернета и коришћењем информација, материјала и производа страницеПортал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com.

1.1.7. „Колачићи“ је мали део података који шаље веб сервер и смешта се на рачунар корисника, а који веб клијент или веб претраживач шаље веб серверу сваки пут у ХТТП захтеву када покушава да отвори страницу одговарајуће веб локације.

1.1.8.„ИП адреса“ је јединствена мрежна адреса чвора у рачунарској мрежи путем којег корисник добија приступ хттпс://garden-sr.desigusxpro.com.

2. Опште одредбе

2.1. Кориштење веб странице Портал за љетнике и вртларе хттпс://garden-sr.desigusxpro.com од стране Корисника значи прихватање ове Политике приватности и услова обраде личних података Корисника.

2.2. У случају да се не слажу са условима Политике приватности, Корисник мора престати са коришћењем веб портала за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com.

2.3. Ова Правила о приватности односе се на веб страницу Портал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com. хттпс://garden-sr.desigusxpro.com не контролира и није одговоран за странице трећих страна на које Корисник може кликнути на линкове доступне на веб страници Портал за љетнике и вртларе хттпс://garden-sr.desigusxpro.com.

2.4. Администрација не потврђује тачност личних података које је дао Корисник.

3. Предмет политике приватности

3.1. Овим Правилима о приватности утврђене су обавезе Управе да не откривају и осигуравају заштиту поверљивости личних података које Корисник даје на захтев Управе приликом регистрације на Порталу за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com веб локације или приликом претплате на информативни е-маил списак адреса.

3.2. Личне податке дозвољене за обраду у складу са овим Правилима о приватности Корисник пружа попуњавањем образаца на Порталу за летње становнике и баштоване вебсајта хттпс://garden-sr.desigusxpro.com и укључује следеће податке:
3.2.1. презиме, име, патроним корисника;
3.2.2. Корисников телефонски број за контакт;
3.2.3. адреса е-поште (е-маил)
3.2.4. Место пребивалишта корисника (ако је потребно)
3.2.5. фотографија (ако је потребно)

3.3. хттпс://garden-sr.desigusxpro.com штити податке који се аутоматски преносе када посећујемо странице:
- ИП адреса;
- информације са колачића;
- информације о прегледачу
- време приступа;
- референт (адреса претходне странице).

3.3.1. Онемогућавање колачића може резултирати немогућношћу приступа деловима веб локације за које је потребна ауторизација.

3.3.2. хттпс://garden-sr.desigusxpro.com прикупља статистику о ИП адресама својих посетилаца. Те информације се користе за спречавање, идентификацију и решавање техничких проблема.

3.4. Сви други лични подаци који нису горе наведени (историја посета, коришћени прегледачи, оперативни системи итд.) Подложни су поузданом складиштењу и неширењу ширења, осим како је предвиђено у клаузулама. 5.2. ове политике приватности.

4. Сврха прикупљања личних података корисника

4.1. Личне податке Корисника може управа користити у следеће сврхе:
4.1.1. Идентификација корисника регистрованог на веб порталу за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com ради даље ауторизације.
4.1.2. Омогућавање кориснику приступа персонализованим подацима веб странице Портал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com.
4.1.3. Успостављање повратних информација с корисником, укључујући слање обавештења, захтева у вези са коришћењем веб портала за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com, обраду захтева и апликација од корисника.
4.1.4. Утврђивање локације корисника ради сигурности, спречавања превара.
4.1.5. Потврда тачности и потпуности личних података које је пружио Корисник.
4.1.6. Отварање налога за коришћење делова странице Портала за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com, уколико се Корисник сагласио да отвори налог.
4.1.7. Обавештења корисника путем е-поште.
4.1.8. Пружање кориснику ефикасне техничке подршке у случају проблема повезаних са коришћењем портала за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com.
4.1.9. Пружање кориснику уз његову сагласност посебних понуда, билтена и других информација у име странице Портал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com.

5. Методе и услови обраде личних података

5.1.Обрада личних података корисника врши се без временског ограничења, на било који законски начин, укључујући и у информационим системима личних података који користе алате за аутоматизацију или без употребе таквих алата.

5.2. Лични подаци корисника могу се преносити овлашћеним државним органима само на основу и на начин прописан законом.

5.3. У случају губитка или откривања личних података, Управа има право да корисника не обавести о губитку или откривању личних података.

5.4. Администрација предузима потребне организационе и техничке мере ради заштите личних података Корисника од неовлашћеног или случајног приступа, уништавања, модификације, блокирања, копирања, дистрибуције, као и од других незаконитих радњи трећих лица.

5.5. Управа, заједно са Корисником, предузима све потребне мере да спречи губитке или друге негативне последице проузроковане губитком или откривањем личних података корисника.

6. Права и обавезе страна

6.1. Корисник има право на:

6.1.1. Донесите бесплатну одлуку о пружању личних података потребних за употребу веб портала за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com и пристаните на њихову обраду.

6.1.2. Ажурирајте, допуните обезбеђене податке о личним подацима у случају промена ових података.

6.1.3. Корисник има право да од Управе добија информације о обради његових личних података, ако такво право није ограничено у складу са савезним законима. Корисник има право тражити од Управе појашњења својих личних података, њихово блокирање или уништавање ако су лични подаци непотпуни, застарели, нетачни, незаконито прибављени или нису потребни за наведену сврху обраде, као и предузимати законом прописане мере заштите њихових права. Да бисте то учинили, довољно је да обавестите администрацију на наведеној е-маил адреси.

6.2. Управа је обавезна:

6.2.1. Користите добијене информације искључиво у сврхе наведене у тачки 4. ове Политике приватности.

6.2.2. Обезбедите чување поверљивих података у тајности, не откривајте без претходног писменог одобрења Корисника, као и да не продаје, размењује, објављује или открива на друге могуће начине пренесене личне податке Корисника, осим цл. 5.2. ове политике приватности.

6.2.3. Предузети мере заштите како би заштитили поверљивост личних података корисника у складу са поступком који се обично користи за заштиту ове врсте информација у постојећем послу.

6.2.4. Блокирајте личне податке који се односе на релевантног Корисника од тренутка када их корисник поднесе или затражи, или његов законски заступник или овлашћено тело за заштиту права субјеката личних података у периоду провере, у случају откривања нетачних личних података или незаконитих радњи.

Одговорност странака

7.1. Администрација која није испунила своје обавезе одговорна је за губитке настале од стране корисника у вези са незаконитом употребом личних података, у складу са законом, изузев случајева предвиђених у цл. 5.2. и 7.2. ове политике приватности.

7.2. У случају губитка или откривања поверљивих информација, Управа није одговорна ако следеће поверљиве информације:
7.2.1. Постало је јавно добро пре његовог губитка или објављивања.
7.2.2. Примљен је од треће стране док га није примила Ресурсна управа.
7.2.3. Објављено је уз сагласност корисника.

7.3.Корисник је у потпуности одговоран за поштовање захтева законодавства Руске Федерације, укључујући законе о оглашавању, о заштити ауторских и сродних права, о заштити жигова и услужних жигова, али не ограничавајући се на горе наведено, укључујући потпуну одговорност за садржај и облик материјала.

7.4. Корисник признаје да је одговоран за све информације (укључујући, али не ограничавајући се на: датотеке података, текстове итд.), Којима може приступити као део веб странице Портал за летње становнике и баштоване хттпс: // гарден- фр.десигускпро.цом је искључива одговорност особе која је пружила такве информације.

7.5. Корисник се слаже да информације које су му достављене као дио веб портала за љетнике и вртларе хттпс://garden-sr.desigusxpro.com могу бити предмет интелектуалног власништва, чија су права заштићена и припадају другим корисницима, партнерима или оглашивачима који објављују такве информације на вебсајту Портал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com.
Корисник нема право да врши измене, давање у закуп, пренос на зајам, продају, дистрибуцију или стварање изведених дела заснованих на таквом Садржају (у целини или делимично), осим ако такви поступци нису изричито писмено одобрили власнике таквог садржаја у складу са услови посебног споразума.

7.6. У вези са текстуалним материјалима (чланцима, публикацијама које су јавно доступне на веб локацији Портал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com), њихова дистрибуција је дозвољена, под условом да је дат линк на хттпс: // гарден- фр.десигускпро.цом.

7.7. Управа није одговорна за корисника за било какав губитак или штету која је настала од стране корисника због брисања, неуспеха или немогућности да се сачувају било који Садржај и други комуникациони подаци садржани на веб локацији Портал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com или пренети преко њега.

7.8. Администрација није одговорна за било какве директне или индиректне губитке настале због: коришћења или немогућности коришћења веб странице или појединачних услуга; неовлаштени приступ комуникацијама корисника; изјаве или понашање било које треће стране на веб локацији.

7.9. Администрација није одговорна за било какве податке које корисник објави на веб локацији Портал за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com, укључујући, али не ограничавајући се на: податке заштићене ауторским правима, без изричитог пристанка власника ауторских права.

8. Решавање спорова

8.1. Пре одласка на суд са захтевом за спорове који произилазе из односа између корисника и управе, обавезно се подноси захтев (писмени предлог или електронски предлог за добровољно решавање спора).

8.2. Прималац захтева у року од 30 календарских дана од дана пријема захтева, писменим путем или у електронском облику, обавести подносиоца захтева о резултатима разматрања захтева.

8.3. Ако се споразум не постигне, спор ће се упутити Арбитражном суду.

8.4. Важеће законодавство односи се на ову Политику приватности и на однос између корисника и администрације.

9. Додатни услови

9.1. Администрација има право да врши измене ове Политике приватности без пристанка Корисника.

9.2. Нова Политика приватности ступа на снагу од тренутка када је објављена на Порталу за летње становнике и баштоване хттпс://garden-sr.desigusxpro.com, ако другачијим одредбама Политике приватности није другачије одређено.

9.3. Сви предлози или питања у вези са овом политиком приватности треба да се пријаве:

9.4. Тренутна Политика приватности објављена је на страници хттпс://garden-sr.desigusxpro.com/политика.хтмл

Одмах гледање


Краставци

Парадајз

Бундева